Cenník jazykových kurzov
platný od 1. januára 2024


Skupinové kurzy (4-6 poslucháčov)
(všeobecná angličtina pre deti, teenagerov a dospelých, prípravné kurzy na FCE a CAE)
2 x 90 minút týždenne   205,00 € / semester (64 vyuč. hod.)
2 x 60 minút týždenne   140,00 € / semester (42,56 vyuč. hod.)


Skupinový prípravný kurz na maturitu z anglického jazyka (4-6 poslucháčov)
1 x 90 minút týždenne   110,00 €* / 32 vyuč. hod.
   (* školné vrátane učebných materiálov)


Individuálna výučba (1-3 poslucháči)
Počet poslucháčov       Školné / 1 poslucháč
                         1         14,25 € (45 min.) / 19,00 € (60 min.)
                            2         7,50 € (45 min.) / 10,00 € (60 min.)
                            3         6,00 € (45 min.) / 8,00 € (60 min.)Zľavy zo školného

Zľava A: Zľava za odporučenie Jazykovej školy CEFL poslucháčom CEFL

Zľavu si môže uplatniť poslucháč Jazykovej školy CEFL, ktorý odporučí CEFL záujemcovi o štúdium anglického jazyka. Záujemca o štúdium musí byť následne reálne zapísaný do kurzu anglického jazyka v Jazykovej škole CEFL a uhradiť školné.

  • odporučenie jedného záujemcu: zľava 5 % pre poslucháča CEFL 

  • odporučenie dvoch záujemcov: zľava 10 % pre poslucháča CEFL

  • odporučenie troch a viac záujemcov: zľava 15 % pre poslucháča CEFL

     

Zľava B: Zľava pre rodinných príslušníkov

Zľavu je možné uplatniť len v prípade, že rodinní príslušníci absolvujú jazykový kurz v Jazykovej škole CEFL v tom istom semestri resp. školskom roku.

  • dvaja rodinní príslušníci: zľava 5% pre oboch poslucháčov
  • traja rodinní príslušníci: zľava 10% pre každého poslucháča
  • štyria a viac rodinných príslušníkov: zľava 15% pre každého poslucháča


Poznámky:

1. Uvedené zľavy nie je možné navzájom kombinovať.

2. Uvedené zľavy sa nevzťahujú na kurzy individuálnej a firemnej výučby.