Cenník
platný od 1. júla 2022


Skupinové kurzy (4-6 poslucháčov)
(všeobecná angličtina pre deti, teenagerov a dospelých, prípravné kurzy na FCE a CAE)
2 x 90 minút týždenne   195,00 € / semester (64 vyuč. hod.)
2 x 60 minút týždenne   135,00 € / semester (42,56 vyuč. hod.)


Skupinový prípravný kurz na maturitu z anglického jazyka (4-6 poslucháčov)
1 x 105 minút týždenne   205,00 €* / 66 vyuč. hod.
   (* školné zahŕňa učebné materiály)


Individuálna výučba
Počet poslucháčov     Školné / 1 poslucháč
                   1         12,75 € (45 min.) / 17,00 € (60 min.)
                       2         6,75 € (45 min.) / 9,00 € (60 min.)
                       3         5,25 € (45 min.) / 7,00 € (60 min.)Zľavy

Zľava A: Zľava za odporučenie CEFL poslucháčom CEFL

Zľavu si môže uplatniť poslucháč jazykového centra CEFL, ktorý odporučí CEFL záujemcovi o štúdium anglického jazyka. Záujemca o štúdium musí byť následne reálne zapísaný do kurzu anglického jazyka v jazykovom centre CEFL a musí uhradiť školné.

  • odporučenie jedného záujemcu: zľava 5 % pre poslucháča CEFL 

  • odporučenie dvoch záujemcov: zľava 10 % pre poslucháča CEFL 

  • odporučenie troch záujemcov: zľava 15 % pre poslucháča CEFL

  • odporučenie štyroch a viac záujemcov: zľava 20 % pre poslucháča CEFL  Zľava B: Zľava pre rodinných príslušníkov

Zľavu je možné uplatniť len v prípade, že rodinní príslušníci absolvujú jazykový kurz v jazykovom centre CEFL v tom istom semestri resp. školskom roku.

dvaja rodinní príslušníci: zľava 5% pre oboch poslucháčov

traja rodinní príslušníci: zľava 10% pre každého poslucháča

štyria a viac rodinných príslušníkov: zľava 15% pre každého poslucháčaZľava C: Zľava za skorú úhradu školného pre pokračujúcich poslucháčov

Pri úhrade školného za 1. (zimný) semester do 31. júla* aktuálneho kalendárneho roka získava pokračujúci poslucháč zľavu 10%  zo školného za 2. (letný) semester v aktuálnom školskom roku.

*Zľavu je možné si uplatniť len v prípade, že fakturované školné je pripísané na účet dodávateľa služby do 31. júla  v aktuálnom kalendárnom roku. V opačnom prípade nárok na zľavu zaniká a školné za 2. (letný) semester v aktuálnom školskom roku sa bude poslucháčovi účtovať v plnej výške. Uvedená zľava sa nevzťahuje na učebnú literatúru.

 

 

Zľava D: Zľava za úhradu školného za celý školský rok naraz

Pri úhrade školného za 1. a 2. semester naraz získava poslucháč učebnú literatúru (t.j. učebnicu a pracovný zošit) zadarmo.


Poznámka č. 1: Zľavy navzájom nie je možné kombinovať a sú platné len v aktuálnom školskom roku.
Poznámka č. 2:  Uvedené zľavy si môžu uplatniť len samoplatcovia (t.j. zľavy sa nevzťahujú na poslucháčov, ktorým         školné za jazykový kurz uhrádza ich zamestnávateľ.)
Poznámka č. 3:  Uvedené zľavy sa nevzťahujú na poslucháčov v individuálnych kurzoch.