Zápisy
do kurzov anglického jazyka

Termín:
4.-11. septembra 2023, od 14:00 do 17:00

Priebeh zápisu
Počas zápisu absolvujú záujemcovia vstupný test, ktorý sa skladá z dvoch častí: 
  1. písomného diagnostického testu a
  2. krátkeho ústneho pohovoru.
Na základe výsledkov sa určí ich momentálna jazyková úroveň a odporučí sa im najvhodnejší kurz.