Zápisy
do kurzov anglického jazyka

Termín:
od 5. do 12. septembra 2022, 14:00 - 17:00

Priebeh zápisu:
Počas zápisu absolvujú záujemcovia vstupný test, ktorý sa skladá z dvoch častí: 
  1. písomného diagnostického testu a
  2. krátkeho ústneho pohovoru.
Na základe výsledkov sa určí ich momentálna jazyková úroveň a odporučí sa im najvhodnejší kurz.