Dospelí

Výučba angličtiny v kurzoch pre dospelých v Jazykovej škole CEFL sa zameriava na rozvoj všetkých jazykových zručností (t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie) na všetkých jazykových úrovniach: od úplných začiatočníkov (úroveň A1) po pokročilých (úroveň C1). 

Požívaná učebná literatúra je tematicky zaujímavá a motivuje poslucháčov na používanie získaných jazykových zručností v reálnom živote.

Výučba prebieha v malých skupinách (4-6 poslucháčov) a príjemnej atmosfére. Po úspešnom ukončení jazykového kurzu je poslucháčom vystavený certifikát jazykového centra CEFL potvrdzujúci dosiahnutú jazykovú úroveň.