Dospelí

Výučba angličtiny v kurzoch pre dospelých sa zameriava na rozvoj všetkých jazykových zručností (t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie) na všetkých jazykových úrovniach: od úplných začiatočníkov po pokročilých. 

Požívaná učebná literatúra je tematicky zaujímavá a motivuje poslucháčov na používanie získaných jazykových zručností v reálnom živote.

Výučba prebieha v malých skupinách a priateľskej atmosfére. Po úspešnom ukončení jazykového kurzu je poslucháčom vystavený certifikát jazykového centra CEFL potvrdzujúci dosiahnutú jazykovú úroveň.