Firemná výučba

Firemná výučba anglického jazyka v Jazykovej škole CEFL je prispôsobená špecifickým potrebám Vašej firmy. Jazyková výučba sa môže zamerať na všeobecnúobchodnú angličtinu, anglickú konverzáciu alebo prípravu na rôzne certifikačné skúšky (napr. Cambridge English, IELTS, a pod.). Ďalšou výhodou je, že jazyková výučba môže prebiehať buď v učebni Jazykovej školy CEFL, alebo priamo v priestoroch Vašej firmy

Súčasťou ponuky je písomný diagnostický test a krátky ústny pohovor, na základe ktorých sa určí momentálny jazykový stupeň záujemcov o kurz angličtiny. Počas trvania firemného jazykového kurzu lektor tiež pravidelne vyhodnotí prácu jednotlivých poslucháčov na hodinách a dosiahnuté pokroky.

Cena za firemnú jazykovú výučbu sa určí po dohode s klientom a stanoví sa na základe zamerania, intenzity výučby a počtu poslucháčov.