Firemná výučba

Firemná výučba anglického jazyka je prispôsobená špecifickým potrebám danej firmy. Jazyková výučba sa môže zamerať na všeobecnúobchodnú angličtinu, anglickú konverzáciu alebo prípravu na rôzne certifikačné skúšky (napr. Cambridge English, IELTS, a pod.). Ďalšou výhodou je, že jazyková výučba môže prebiehať buď v učebni jazykového centra CEFL, alebo priamo v priestoroch firmy

Súčasťou ponuky je písomný diagnostický test a krátky ústny pohovor, na základe ktorých sa určí momentálny jazykový stupeň záujemcov o kurz angličtiny. Počas trvania firemného jazykového kurzu lektor tiež pravidelne vyhodnotí prácu jednotlivých poslucháčov na hodinách a dosiahnuté pokroky.

Cena za firemnú jazykovú výučbu sa určí po dohode s klientom a stanoví sa na základe zamerania, intenzity výučby a počtu poslucháčov.