Deti a teenageri


Výučba angličtiny u detí a teenagerov v Jazykovej škole CEFL je zameraná na rozvoj všetkých jazykových zručností (t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie). Poslucháči sú vedení k tomu, aby počas vyučovacej hodiny s lektorom komunikovali čo najviac resp. len v anglickom jazyku.

Výučba prebieha v malých skupinách (4-6 poslucháčov) a priateľskej atmosfére za použitia učebnej literatúry, ktorá je prispôsobená veku a jazykovej úrovni dieťaťa resp. teenagera, a ktorá je tiež pre danú vekovú skupinu tematicky zaujímavá.

Rodičia poslucháčov do 18 rokov sú pred koncom každého semestra informovaní o pokrokoch svojho dieťaťa formou krátkeho písomného hodnotenia.