Deti a teenageri

Výučba angličtiny u detí a teenagerov je zameraná na rozvoj všetkých jazykových zručností (t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie). Poslucháči sú motivovaní k tomu, aby počas vyučovacej hodiny s lektorom komunikovali v maximálnej možnej miere v anglickom jazyku

Výučba prebieha v malých skupinách a za použitia učebnej literatúry, ktorá je prispôsobená veku a jazykovej úrovni dieťaťa resp. teenagera, a ktorá je tiež pre danú vekovú skupinu tematicky zaujímavá.

Rodičia poslucháčov do 18 rokov sú pred koncom každého semestra informovaní o pokrokoch svojho dieťaťa formou krátkeho písomného hodnotenia.