Online výučba

Online výučba angličtiny v jazykovom centre CEFL prebieha prostredníctvom aplikácie Skype a je určená poslucháčom, ktorým viac vyhovuje výučba z pohodlia domova, alebo ktorí sú často na cestách a preto nemôžu pravidelne navštevovať jazykovú školu. Je vhodná hlavne pre individuálnu výučbu alebo menšiu skupinu (do 4 poslucháčov). 

Výučba je prispôsobená potrebám poslucháčov ohľadne obsahu a intenzity výučby, rozvrhu hodín a pod. Každý záujemca o tento typ výučby absolvuje písomný diagnostický test a krátky ústny pohovor, na základe ktorých sa určí jeho momentálna jazyková úroveň. Zároveň sa s poslucháčom prediskutuje najvhodnejšie zameranie individuálneho jazykového kurzu (napr. všeobecná angličtina, konverzácia, obchodná angličtina a pod.) a stanoví sa cieľ jazykovej výučby.

Školné za výučbu cez Skype sa určí po dohode s poslucháčmi  na základe obsahu a intenzity výučby.