Online výučba

Online výučba angličtiny v Jazykovej škole CEFL prebieha prostredníctvom aplikácií Skype, Google Meet alebo Zoom (podľa preferencií poslucháčov) a je určená poslucháčom, ktorým viac vyhovuje výučba z pohodlia domova či kancelárie, alebo ktorí sú často na cestách a preto nemôžu pravidelne navštevovať jazykovú školu. Je vhodná hlavne pre individuálnu výučbu alebo menšiu skupinu (do 4 poslucháčov). 

Výučba je prispôsobená potrebám poslucháčov ohľadne obsahu a intenzity výučby, rozvrhu hodín a pod. Každý záujemca o tento typ výučby absolvuje písomný diagnostický test a krátky ústny pohovor, na základe ktorých sa určí jeho momentálna jazyková úroveň. Zároveň sa s poslucháčom prediskutuje najvhodnejšie zameranie individuálneho jazykového kurzu (napr. všeobecná angličtina, konverzácia, obchodná angličtina a pod.) a stanoví sa cieľ jazykovej výučby.