Príprava na skúšku CAE

Prípravný kurz na medzinárodnú certifikačnú skúšku Cambridge English: Advanced (CAE, C1) je určený hlavne pre:
 • záujemcov o štúdium na vysokej škole v zahraničí (najmä v európskych krajinách, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, a pod.)
 • uchádzačov o zamestnanie  (ak zamestnávateľ požaduje doklad o primeranej znalosti anglického jazyka na úrovni C1)


Obsah prípravného kurzu

 • dôkladné precvičenie všetkých jazykových zručností potrebných na úspešné zvládnutie skúšky CAE
 • vysvetlenie a precvičenie dôležitých gramatických javov
 • rozširovanie relevantnej slovnej zásoby na široký okruh tém
 • v písomnom prejave zameranie na štylistiku rôznych slohových útvarov (esej, neformálny a formálny list/email, správa alebo návrh, recenzia, a pod.) a zdôraznenie rozdielov medzi neformálnym, neutrálnym a formálnym štýlom
 • precvičenie slovnej zásoby a komunikačných stratégií potrebných na úspešné zvládnutie časti "Speaking"
 • pravidelné absolvovanie cvičných testov


Požadovaná vstupná úroveň

 • C1 podľa SERR (úroveň "Advanced") 

Registrácia na skúšku

Jazyková škola CEFL je registračným miestom pre skúšky Cambridge English.

Výhody registrácie v CEFL:

 • odborné poradenstvo ohľadne obsahu a absolvovania jazykovej skúšky
 • informovanie kandidátov o dôležitých termínoch ohľadne jazykovej skúšky
 • registrácia na skúšku v akreditovanom skúškovom centre pre medzinárodné skúšky Cambridge ESOL v Nitre
 • zľava z poplatku za jazykovú skúšku pre poslucháčov Jazykovej školy CEFL