Príprava na skúšku FCE

Prípravný kurz na medzinárodnú certifikačnú skúšku Cambridge English: First (FCE, B2) je určený hlavne pre:

 • stredoškolákov, ktorí by chceli absolvovať časť stredoškolského štúdia v zahraničí (najmä v anglofónnych krajinách)
 • záujemcov o absolvovanie prípravného kurzu na štúdium na vysokej škole v zahraničí (napr. v európskych krajinách, Kanade, Austrálii a pod.)
 • uchádzačov o zamestnanie (ak zamestnávateľ požaduje doklad o primeranej znalosti anglického jazyka na úrovni B2)
 • vysokoškolákov, ktorí potrebujú pre svoje štúdium medzinárodne uznávanú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2


Obsah prípravného kurzu

 • dôkladné precvičenie všetkých jazykových zručností potrebných na úspešné zvládnutie skúšky FCE
 • vysvetlenie a precvičenie dôležitých gramatických javov
 • rozširovanie relevantnej slovnej zásoby
 • v písomnom prejave zameranie na štylistiku rôznych slohových útvarov (esej, neformálny a formálny list/email, správa, recenzia, a pod.) a zdôraznenie rozdielov medzi neformálnym a formálnym štýlom
 • precvičenie slovnej zásoby a komunikačných stratégií potrebných na úspešné zvládnutie časti "Speaking"
 • pravidelné absolvovanie cvičných testov


Požadovaná vstupná úroveň

 • B2 podľa SERR (úroveň "Upper-Intermediate")

Registrácia na skúšku

Jazyková škola CEFL je registračným miestom pre skúšky Cambridge English.

Výhody registrácie v CEFL:

 • odborné poradenstvo ohľadne obsahu a absolvovania jazykovej skúšky
 • informovanie kandidátov o dôležitých termínoch ohľadne jazykovej skúšky
 • registrácia na skúšku v akreditovanom skúškovom centre pre medzinárodné skúšky Cambridge ESOL v Nitre
 • zľava z poplatku za jazykovú skúšku pre poslucháčov Jazykovej školy CEFL