Príprava na skúšku IELTS

Prípravný kurz na medzinárodnú certifikačnú skúšku IELTS (the International English Language Testing System) je určený hlavne pre:
  • záujemcov o dlhodobé a krátkodobé štúdium na vysokej škole v zahraničí (hlavne v európskych krajinách, Austrálii, Kanade, na Novom Zélande a na niektorých vysokých školách v USA)


Obsah prípravného kurzu

  • dôkladné precvičenie všetkých zručností potrebných na úspešné zvládnutie skúšky IELTS (počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a hovorenie) s dôrazom na efektívne používanie akademickej angličtiny
  • rozširovanie relevantnej slovnej zásoby na široký okruh akademických tém
  • vysvetlenie a precvičenie dôležitých gramatických javov
  • vysvetlenie a precvičenie efektívnych stratégií na úspešné zvládnutie oboch úloh modulu "Writing" (opis diagramu a sloh na zadanú tému)
  • rozvíjanie komunikatívnych zručností a stratégií na úspešné zvládnutie modulu "Speaking"
  • pravidelné absolvovanie cvičných testov


Požadovaná vstupná úroveň

  • B2 podľa SERR (úroveň "Upper-Intermediate")