Profil lektora
Silvo Rapca, BA (Hons)

Vzdelanie

 • The University of Western Australia, Perth, odbor: jazykoveda germánskych jazykov
 • Via Lingua, Praha: certifikát na vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka

Skúsenosti s výučbou anglického jazyka

 • 2001 – súčasnosť: lektor anglického jazyka
 • skupinová výučba: deti, teenageri, dospelí (jazykové úrovne A1-C1) so zameraním na všeobecnú a obchodnú angličtinu a konverzačné kurzy
 • výučba v prípravných kurzoch na certifikačné skúšky: Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), IELTS, TOEFL iBT, základná a všeobecná štátna jazyková skúška
 • firemná a individuálna výučba: všeobecná a obchodná angličtina (jazykové urovne A1-C1)
Firemná výučba
 • Arriva Nitra, a.s.
 • SE Bordnetze Slovakia s.r.o. Nitra
 • Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s.r.o.
 • TV Central Nitra
 • SPP, a.s., Nitra
 • Van Aarsen Lužianky
 • InsData Nitra
 • Hriadeľ Nitra
 • MIBA, a.s., Vráble
 • Tesco Stores, a.s., Nitra
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Nitra
 • VCES, a.s., Česká republika