Prečo Jazyková škola CEFL?

 • mám dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka poslucháčov rôznych vekových skupín (deti, teenageri, dospelí) v skupinových aj individuálnych kurzoch 
 • celé vysokoškolské štúdium som absolvoval v Austrálii
 • ponúkam kvalitné skupinové a individuálne prípravné kurzy na medzinárodné certifikačné skúšky Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE) a IELTS a na maturitnú skúšku z anglického jazyka
 • mám bohaté skúsenosti s firemnou výučbou (Arriva Nitra, SE Bordnetze, Elko EP, Reckitt Beckinser, VCES, Lyra Group,
  atď.)
 • dokážem sa v maximálnej možnej miere prispôsobiť špecifickým požiadavkám individuálnych a firemných
  klientov
 • pri výučbe angličtiny využívam moderné metodické postupy s dôrazom na konverzáciu
 • výučba prebieha v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére
 • výučba prebieha v malých skupinách (4-6 poslucháčov v skupine)
 • poskytujem výučbu za výhodné ceny a rôzne typy zliav zo školného až do výšky 15 % (pozri cefl.sk/cenník)
 • za kvalitu mojej práce hovorí spokojnosť mojich poslucháčov (pozri cefl.sk/prečo-cefl/referencie)