Referencie


Silvo ma v jazykovke učil angličtinu posledné 2 roky, za čo som mu vďačný, lebo vďaka nemu som bol pripravený spraviť si FCE a základnú štátnu jazykovú skúšku a úspešne ukončiť jazykovku. Hodiny sa niesli v priateľskej atmosfére, čo pridávalo na dobrej nálade. Nechýbali hry, či iné spestrenia hodín. Angličtina mi otvorila nové a lepšie možnosti nájdenia si pracovného miesta, nakoľko sa v súčasnosti vyžaduje aspoň ten jeden cudzí jazyk ovládať na komunikačnej úrovni.

Andrej Bisták, Nitra

 

Pán Rapca ma učil v jazykovej škole E-KU 2 roky. Za túto dobu som sa v anglickom jazyku veľmi zdokonalil, za čo vďačím najmä profesionálnemu prístupu pána Rapcu. Jeho inovatívne a inšpirujúce metódy výučby sa odzrkadlili nie len na mne, ale aj na mojich spolužiakoch. Naučil som sa nebáť sa vyjadrovať v anglickom jazyku a akákoľvek komunikácia v anglickom jazyku mi prestala robiť problém. Hodiny s pánom Rapcom mi takisto pomohli úspešne získať certifikát FCE, ktorý mi neskôr pomohol pri viacerých študijných či pracovných príležitostiach. Aj vďaka pánovi Rapcovi som nabral dostatok sebavedomia, aby som strávil 2 mesiace v anglicky hovoriacej krajine, konkrétne v Írsku. Získal som aj potrebné znalosti a schopnosti, aby som teraz mohol študovať na univerzite v anglickom jazyku bez akýkoľvek problémov. Na hodiny s pánom Rapcom som sa vždy tešil a odniesol som si z nich vždy nové poznatky a dobrú náladu.

Tomáš Karabinoš, Nitra

 

So Silvom som sa stretol počas môjho štúdia na súkromnej jazykovej škole E-KU v Nitre. Angličtinu ma učil posledné dva roky, počas ktorých som sa pripravoval na medzinárodný jazykový certifikát CAE. Veľmi sa mi páčil jeho štýl výučby, ktorý bol založený na otvorenej diskusii a používaní anglického jazyka v praxi, čo mi veľmi pomohlo k úspešnému absolvovaniu spomínaného certifikátu. Počas jeho hodín som sa ako ja, tak aj moji spolužiaci naučili nielen gramatickú stránku jazyka, ale boli sme aj perfektne pripravený na diskusiu o rôznych problémoch, nadviazanie konverzácie, ale aj na bežné používanie. Silvo je učiteľ s výnimočným prístupom k práci a ešte lepším prístupom k ľuďom.

Matúš Németh, Nitra

 

V E-KU Inštitúte som s prestávkami strávil 6 rokov, počas ktorých som vystriedal mnohých dobrých učiteľov, ale pán Silvester Rapca mal na mňa jednoznačne najväčší vplyv. Dva roky pod jeho vedením zlepšili moju angličtinu na všetkých úrovniach (či už išlo o písomný prejav, slovnú zásobu alebo schopnosť konverzovať) a úspešne ma pripravili na skúšky FCE, rovnako ako mojich spolužiakov. Jeho hodiny vždy spájali bohaté profesionálne skúsenosti so zaujímavými témami a zodpovedali úrovni svojich žiakov, či už išlo o začiatočníkov alebo držiteľov pokročilých certifikátov v angličtine. Atmosféra na nich bola úplne odlišná než na bežných hodinách v iných jazykovkách či štátnych školách, každá z nich bola niečím špecifická a jedinečná a ja i moji spolužiaci sme sa na ne vždy tešili. Na záver musím dodať, že “tvrdý” (profesionálny), no férový prístup pána Rapcu vás často donúti siahnuť až na dno svojich síl, ale výsledok bude stáť za to- práve jemu vďačím za to, že moja angličtina je dnes tam kde je a nemám problém dorozumieť sa všade vo svete. Ako učiteľa ho môžem vrelo odporučiť každému, či už je váš cieľ zlepšiť si angličtinu z pracovných dôvodov, dorozumieť sa v zahraničí alebo si len pozrieť dobrý film bez titulkov.

Jakub Turányi, Nitra

 

S pánom Rapcom som sa zoznámila v roku 2004 v jazykovej škole, kde som nastúpila na ročné pomaturitné štúdium angličtiny. Stretávali sme sa na hodinách gramatiky, literatúry, reálií anglofónnych krajín a kreatívneho písania. Poznatky, ktoré som na týchto hodinách nadobudla, z veľkej časti prispeli k tomu, že sa mi podarilo urobiť si certifikát City & Guilds Pitman Qualifications: Higher Intermediate ESOL, zložiť štátne jazykové skúšky a napokon úspešne absolvovať prijímacie skúšky na univerzitu. V posledných rokoch sa stretávame na súkromných hodinách zameraných na zdokonaľovanie komunikačných schopností v anglickom jazyku a rozširovanie slovnej zásoby, čo je veľkým prínosom pre moje štúdium tlmočníctva – prekladateľstva. Pána Rapcu považujem za odborníka na slovo vzatého, jednak pre jeho vzdelanie nadobudnuté na univerzite v Austrálii a jednak pre jeho dlhoročnú prax v oblasti výučby anglického jazyka. Jeho profesionalita je zárukou rýchleho napredovania v štúdiu angličtiny.

Kristína Nováková, Piešťany

 

Na prípravu TOEFL som chodil jeden semester a kurz môžem len odporúčať. Jeho úroveň bola vysoká aj vďaka vynikajúcemu prístupu vyučujúceho. Jeho prístup bol veľmi dobrý a priateľský. Takisto som ocenil jeho prísne hodnotenie cvičných testov TOEFL, ktoré sme absolvovali v rámci kurzu, čo mňa osobne ešte viac motivovalo k lepšej príprave a na oficiálnom teste som nemal žiadne problémy a bol som veľmi dobre pripravený.

Peter Chovanec, Nitra